Žádné výsledky...

0

Žádné produkty v košíku.

Oznámení

Investice do zpracovatelských kapacit – TATRAKON spol. s.r.o.

Hlavní cíl:
Zvýšení efektivity výroby, vybudování moderního výrobního provozu v průmyslovém areálu na „zelené louce“, zajištění vysoké kvality produktů, zajištění konkurenceschopnosti žadatele, dosažení trvale rentabilní pozice na příslušných trzích, zavádění informačních a komunikačních technologií, další zkvalitnění podmínek pro výrobu konzervárenských výrobků, podpora konzumace výrobků, které mají pozitivní účinky na lidský organismus.

Výsledek projektu:
Výrobní hala H2 – konzervárna – venkovní inženýrské sítě, vodohospodářské objekty
a provozní soubory.
Projekt je spolufinancován z prostředků EU
PRV SR 2014-2020
Opatření č.. 4 – Investice do hmotného majetku
Podopatření 4.2 – Podpora pro investice na zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoj zemědělských produktů
www.mpsr.sk
www.apa.sk