Žiadne výsledky...

0

Žiadne produkty v košíku.

Oznamy

Nový typ potravín pre presnú výživu – TATRAKON spol. s.r.o.

Investícia do spracovateľských kapacít – TATRAKON spol. s.r.o.

Hlavný cieľ:
Zvýšenie efektivity výroby, vybudovanie modernej výrobnej prevádzky
v priemyselnom areáli na „zelenej lúke“, zabezpečenie vysokej kvality produktov,
zabezpečenie konkurencieschopnosti žiadateľa, dosiahnutie trvale rentabilnej pozície
na príslušných trhoch, zavádzanie informačných a komunikačných technológií, ďalšie
skvalitnenie podmienok na výrobu konzervárenských výrobkov, podpora konzumácie
výrobkov, ktoré majú pozitívne účinky na ľudský organizmus.

Výsledok projektu:
Výrobná hala H2 – konzerváreň – vonkajšie inžinierske siete, vodohospodárske objekty a prevádzkové súbory.
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ
PRV SR 2014-2020
Opatrenie č. 4 – Investície do hmotného majetku
Podopatrenie č. 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh
a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov
www.mpsr.sk
www.apa.sk