Žiadne výsledky...

0

Žiadne produkty v košíku.

O nás

Slovenská konzerváreň s tradíciou a kvalitou

tatrakon2020-2

Konzervárenstvo má v podtatranskom regióne dlhoročnú tradíciu. Prvá písomná zmienka siaha až do roku 1931. Po znárodnení bývalého podniku TATRA-továreň nastalo obdobie zmien vo výrobnom programe. Rozširuje sa sortiment výrobkov na mäsové nátierky, cestovné občerstvenie a hotové jedlá. Prvú výrobu známej nátierky PALI sme spustili v septembri 1984 a v marci 1985 vznikla dodnes na Slovensku najpredávanejšia omáčka na špagety MORCA-DELLA. Aj tieto výrobky dodnes prispievajú k obratu spoločnosti TATRAKON, ktorý ročne presahuje 10 000 000 EUR.

Sortiment výrobkov pozostáva z mäsových konzerv, vegánskych nátierok, výrobkov z rýb a hotových jedál. Portfólio tvorí viac ako 120 druhov produktov. Medzi najpredávanejšie produkty TATRAKONU patria nátierky Pali pochúťka, Bôčiková nátierka či známa omáčka na špagety Morca-della. Okrem klasických produktov sa v sortimente spoločnosti nachádzajú aj prémiové rady. Spoločnosť TATRAKON trvalo podporuje poľnohospodárstvo v živočíšnych i rastlinných komoditách tým, že nakupuje suroviny predovšetkým slovenského pôvodu. Cieľom je uspokojiť požiadavky agropotravinárskeho trhu na bezpečnosť, kvalitu, pôvod a tradíciu príslušných surovín a výrobkov.

V posledných rokoch sa v spoločnosti preinvestovali značné finančné prostriedky na modernizáciu výrobných zariadení, zdokonalenie technologických postupov a inováciu výroby.

Pri vstupe do Európskej únie spoločnosť splnila prísne požiadavky a bolo jej pridelené identifikačné číslo SK 611 ES pre výrobu pasterizovaných a sterilizovaných mäsových výrobkov v hermeticky uzavretých obaloch, ich skladovanie a uvádzanie na trh.

Spoločnosť TATRAKON sa stala víťazom piateho ročníka súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine 2005, v kategórii Rovnosť príležitostí žien a mužov, organizovanej pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

V roku 2007 získala spoločnosť ďalšie ocenenie, stala sa víťazom súťaže Národnej ceny Slovenskej republiky za kvalitu podľa modelu výnimočnosti EFQM.

V roku 2019 firma získala medzinárodné ocenenie Best Buy Award v kategórii nátierky.

Začiatkom roka 2020 TATRAKON ukončil výstavbu nového výrobného areálu v mestskej časti Matejovce a v mesiaci máj spoločnosť zmenila svoje  sídlo. Staré priestory spoločnosti z tridsiatych rokov nachádzajúce sa v širšom centre Popradu boli vzhľadom na objem výroby už nevyhovujúce. Presťahovanie so sebou prinieslo zlepšenie logistiky v rámci celej výroby, rozšírenie výrobných kapacít, a tým aj možnosť napredovať.

V novembri 2023 bol v spoločnosti vykonaný audit podľa normy IFS ver. 7 a spoločnosť získala certifikát platný na ďalší rok.

V roku 2022 spoločnosť TATRAKON získala ocenenie Superbrands award. Ocenenie naša spoločnosť získala na základe histórie, inovácií, produktov a odhodlania všetkých, ktorí značku budovali.

Certifikáty

Výroba