O nás

Slovenská konzerváreň s tradíciou a kvalitou

Konzervárenstvo má v podtatranskom regióne dlhoročnú tradíciu. Prvá písomná zmienka siaha až do roku 1931. Po znárodnení bývalého podniku TATRA-továreň nastalo obdobie zmien vo výrobnom programe. Rozširuje sa sortiment výrobkov na mäsové nátierky, cestovné občerstvenie a hotové jedlá. Prvú výrobu známej nátierky PALI sme spustili v septembri 1984 a v marci 1985 vznikla dodnes na Slovensku najpredávanejšia omáčka na špagety MORCA-DELLA. Aj tieto výrobky dodnes prispievajú k obratu spoločnosti TATRAKON, ktorý ročne presahuje 9 000 000 EUR.

Sortiment pozostáva z mäsových konzerv, hotových jedál a cereálií. V posledných rokoch sa v spoločnosti preinvestovali značné finančné prostriedky na modernizáciu výrobných zariadení, zdokonalenie technologických postupov a inováciu výroby. Spoločnosť TATRAKON spol. s r.o., Poprad sa stala ako prvá konzerváreň na Slovensku v roku 2001 držiteľom certifikátu EN ISO 9001: 2000 vrátane návrhu a vývoja. Pri vstupe do Európskej únie spoločnosť splnila prísne požiadavky a bolo jej pridelené identifikačné číslo SK 611 ES pre výrobu pasterizovaných a sterilizovaných mäsových výrobkov v hermeticky uzavretých obaloch, ich skladovanie a uvádzanie na trh.

Spoločnosť TATRAKON sa stala víťazom piateho ročníka súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine 2005, v kategórii Rovnosť príležitostí žien a mužov, organizovanej pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

V roku 2007 získala spoločnosť ďalšie ocenenie, stala sa víťazom súťaže Národnej ceny Slovenskej republiky za kvalitu podľa modelu výnimočnosti EFQM.

Výrobky spoločnosti TATRAKON získavajú každým rokom ďalšie ocenenia – národnú Značku kvality SK za splnenie nadštandardných kvalitatívnych ukazovateľov.

Značka kvality SK sa pravidelne udeľuje poľnohospodárskym a potravinárskym produktom. Spoločnosť TATRAKON bola jednou z prvých organizácií, ktorá sa zapojila do národného programu podpory domácich poľnohospodárskych výrobkov a potravín. Jej cieľom je zabezpečenie informácie spotrebiteľom o kvalite a bezpečnosti domácich potravín a podpora spotreby domácej potravinovej produkcie. Garantom Národného programu podpory poľnohospodárskych  produktov a potravín je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Výrobky musia byť vyrobené z 75% surovín domáceho pôvodu, musia byť zdravotne bezpečné, musia spĺňať kvalitatívne parametre a musí byť dodržaný technologický postup. Spoločnosť sa do tohto programu zapája už od roku 2005. Doposiaľ získalo ocenenie Značka kvality SK 52 druhov výrobkov, z toho 50 ocenení je na konzervárenské výrobky a 2 ocenenia na extrudované cereálne výrobky.

V roku 2017 bola udelená Značka kvality SK týmto výrobkom:
• Tuniakový šalát TUNA PRIMAVERA – tuniak s kukuricou, hráškom a mrkvou,
• Tuniakový šalát TUNA MEXIKO – tuniak s kukuricou, fazuľou a paprikou,
• Tuniakový šalát TUNA FIESTA – tuniak s mrkvou, šošovicou a sušenými paradajkami,
• Tuniakový šalát TUNA WELLNESS – tuniak s kukuricou, mrkvou, hráškom a olivami.

Zdravotná bezpečnosť produktov je jedným z prvoradých cieľov spoločnosti. V roku 2016 získala firma TATRAKON  certifikát FSSC 22000 (Food Safety System Certification).

V spoločnosti TATRAKON bol v decembri 2017 vykonaný recertifikačný audit podľa normy EN ISO 9001:2015 a spoločnosť získala certifikát platný na ďalšie tri roky.

Spoločnosť TATRAKON trvalo podporuje poľnohospodárstvo v živočíšnych i rastlinných komoditách tým, že nakupuje suroviny predovšetkým slovenského pôvodu. Cieľom je uspokojiť požiadavky agropotravinárskeho trhu na bezpečnosť, kvalitu, pôvod a tradíciu príslušných surovín a výrobkov.