O nás

SLOVENSKÁ KONZERVÁRNA S TRADICÍ A KVALITOU

Konzervárenství má v podtatranském regionu dlouholetou tradici. První písemná zmínka sahá až do roku 1931. Po znárodnění bývalého podniku TATRA – továrna nastalo období změn ve výrobním programu. Rozšiřuje se sortiment výrobků na masové pomazánky, cestovní občerstvení a hotová jídla. První výrobu známé pomazánky PALI jsme spustili v září 1984 a v březnu 1985 vznikla dodnes na Slovensku nejprodávanější omáčka na špagety MORCA-DELLA. I tyto výrobky dodnes přispívají k obratu TATRAKON, který ročně přesahuje 9 000 000 EUR.

Sortiment výrobků se skládá z masových konzerv, zeleninových pomazánek, výrobků z ryb, hotových jídel a cereálií. Portfolio tvoří 120 druhů výrobků. Mezi nejprodávanější produkty TATRAKONU patří pomazánky PALI, Májka nebo známá omáčka na špagety MORCA-DELLA. Vedle klasických produktů se v sortimentu společnosti nacházejí i prémiové řady. Společnost TATRAKON trvale podporuje zemědělství v živočišných i rostlinných komoditách tím, že nakupuje především suroviny slovenského původu. Cílem je uspokojit požadavky agropotravinářského trhu na bezpečnost, kvalitu, původ a tradici příslušných surovin a výrobků. V roce 2019 firma získala mezinárodní ocenění Best Buy Award v kategorii pomazánek.

V posledních letech se ve společnosti proinvestovaly značné finanční prostředky na modernizaci výrobních zařízení, zdokonalení technologických postupů a inovaci výroby. Společnost TATRAKON spol. s r.o., Poprad se stala jako první konzervárna na Slovensku v roce 2001 držitelem certifikátu EN ISO 9001: 2000 včetně návrhu a vývoje. Při vstupu do Evropské unie společnost splnila přísné požadavky a bylo jí přiděleno identifikační číslo SK 611 ES pro výrobu pasterizovaných a sterilizovaných masových výrobků v hermeticky uzavřených obalech, jejich skladování a uvádění na trh.

Společnost TATRAKON se stala vítězem pátého ročníku soutěže Zaměstnavatel vstřícný k rodině 2005, v kategorii Rovné příležitosti žen a mužů, organizované pod záštitou Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny SROV.

V roce 2007 získala společnost další ocenění, stala se vítězem soutěže Národní ceny Slovenské republiky za kvalitu podle modelu výjimečnosti EFQM.

Zdravotní bezpečnost produktů je jedním z prvořadých cílů společnosti. V roce 2016 získala firma TATRAKON certifikát FSSC 22000 (Food Safety System Certification).

Ve společnosti TATRAKON byl v prosinci vykonaný recertifikační audit podle normy EN ISO 9001:2015 a společnost získala certifikát platný na další tři roky.