Protecția datelor personale

9. Date personale și protecția lor

9.1.
Prin confirmarea Condițiilor comerciale, clientul este conștient că, datele personale oferite pot fi folosite conform legii § 10 alin.. 3 lit. b/ lege nr. 122/2013 Z.z. privind prelucrarea datelor personale.
9.2.
Părțile au convenit că, în cazul în care cumpărătorul este persoană fizică, este oblicat să anunțe vânzătorului în comandă numele și prenumele, adresa domiciliului stabil, inclusiv codul poștal, numărul de telefon și adresa de email.
9.3.
Părțile au convenit că, în cazul în care cumpărătorul este persoană juridică, este obligat să anunțe vânzătorului în comandă denumirea firmei, adresa sediului, Nr. Înreg., inclusiv codul poștal, numărul de telefon și adresa de email.
9.4.
Cumpărătorul poate verifica și modifica oricând datele personale oferite, cât și anularea înregistrării după logarea pe site, la „Contul meu“.
9.5.
Vânzătorul prin aceasta îl anunță pe cumpărător că prin legea § 10 alin. 3 lit. b) a legii nr. 122/2013 Z.z. privind prelucrarea datelor personale (mai departe „ZnOOÚ“) vânzătorul în calitate de intermediar va prelucra datele personale în procesul incheierii contractului fără confirmarea acestuia, deoarece prelucrarea datelor personale a fost deja efectuată în precontractele anterior încheiate, iar completarea datelor este inevitabilă în contractul unde cumpărătorul este una din părți.
9.6.
Cumpărătorul poate confirma prelucrarea datelor personale prin bifarea chenarului înainte de a trimite cererea conform legii § 11 alin. 1, ca vânzătorul să prelucreze și să pătreze datele cu caracter personal, în special acelea care sunt amintite mai sus și/sau care sunt necesare vânzătorului, ținând cont de trimiterea informațiilor despre produse noi, reduceri și oferte promoționale la anumite sortimente.
9.7.
Vânzătorul se obligă că va folosi datele personale ale cumpărătorului conform legilor valabile în Republica Slovacia. Vânzătorul se obligă să folosească datele personale conform legii § 6 alin. 2 lit. c)  ZnOOÚ exclusiv pentru scopurile amintite în Condițiile Comerciale si de Reclamație. Vânzătorul se obligă ca, conform legii § 6 alin. 2 lit.e) ZnOOÚ nu va colecta informațiile personale în alte scopuri decât cele amintite în condițiile comerciale și va avea grijă să fie folosite exclusiv scopului cu care au fost obținute, nu le va colecta cu alte date personale obținute cu alte scopuri.
9.8.
Cumpărătorul acordă acceptul său vânzătorului conform înțelegerii din punctul 9.5 ale condițiilor de comerț
pe o perioadă limitată, pentru a îndeplini scopul prelucrării datelor cumpărătorului. Vânzătorul după îndeplinirea scopului prelucrării datelor personale este obligat să le distrugă imediat. Acordul privind prelucrarea datelor personale poate cumpărătorul modifica oricând prin formă electronică sau poștal.